ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

การบวก วงจำนวนรูปภาพ

PDFพิมพ์อีเมลแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การบวก วงจำนวนรูปภาพ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle03.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle04.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle05.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle06.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle07.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle08.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle09.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle14.gif  b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle15.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13  แบบฝึกหัดชุดที่ 14  แบบฝึกหัดชุดที่ 15 

 

 

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ