ป้ายโฆษณา



ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

การบวก รูปภาพ โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)

PDFพิมพ์อีเมล



แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การบวก รูปภาพ โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_15.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ