ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

รูปภาพ นับจำนวนกัน

PDFพิมพ์อีเมลแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     

รูปภาพ นับจำนวนกัน  
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_8.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_12.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ


ขอขอบคุณ :  mathworksheetwizard.com