ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

พื้นฐานสู่ STEM ฝึกควณให้ได้ 24 ชุด A

พิมพ์อีเมล

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกคำนวณด้วยเกม Calculation to 24 (Set 1)

ฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด A
ฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด A

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด