ป้ายโฆษณา



ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

Sudoku 6x6 classic ชุด 6

พิมพ์อีเมล

( 13 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 6พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 6พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 6

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด