ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

Sudoku 6x6 classic ชุด 2

พิมพ์อีเมล

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 2พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 2พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 2

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด