ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

เตรียมสอบ ป.1

พิมพ์อีเมล

( 642 Votes )
 
 
แบบฝึกหัดเตรียมสอบ ป.1 นี้เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอบเข้ารร.สาธิต คือ เด็ก ๆ ต้องมีความรู้ทั้ง วิชาการ, เชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และความรู้รอบตัวในทักษะชีวิต อีกด้วย
 
แนะนำให้เข้าไปดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ หมวด ภาษาไทย และ แบบฝึกหัดสาธิต ในนี้ จะช่วยในเรื่องทักษะการฟัง และ ทักษะการอ่านมากขึ้นค่ะ
 
ก่อนที่คุณจะปิดโอกาสลูกได้สอบเข้าโรงเรียนสาธิต อ่าน เล่าสู่กันฟัง... เส้นทางสู่สาธิตเกษตรของกานต์ ก่อน แล้วคุณอาจมีกำลังใจ ความมุ่งมั่น แนวคิดที่จะ "สู้สักครั้ง" เรารวมข้อมูลการสอบสาธิต ตั้งแต่รายชื่อโรงเรียน เกณฑ์การรับสมัคร แนวข้อสอบ การเตรียมตัวของพ่อแม่ เตรียมตัวลูก ที่พ่อแม่สามารถติวเองได้ จากประสบการณ์จริงของกานต์ แล้วคุณจะรู้ว่า ครอบครัวธรรมดา ๆ ก็สามารถผลักดันลูกสอบเข้าโรงเรียนสาธิตได้ ขอเพียงแค่ทำให้ดีที่สุด
 
 
หมวดวิชา เชาว์ปัญญา  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 2: การจัดกลุ่ม แยกประเภท ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 3: การสังเกต ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 4: ภาพเงา

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5  ชุดที่ 6

 
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 5: ภาพหมุน ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 6: แปลสัญลักษณ์ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 7: เติมภาพส่วนที่ขาด

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5  ชุดที่ 6

 
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 8: ภาพซ้อน

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5  ชุดที่ 6

 
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 9: ทิศทาง ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  
       
หมวดวิชา คณิตศาสตร์  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ 3 ตัวเลือก

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

ชุดที่ 4  ชุดที่ 5 

  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 2: การบวก การนับเพิ่ม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 3: การลบ การนับลด ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 4: หนัก เบา สั้น ยาว ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 5: อนุกรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
       
หมวดวิชา ภาษาไทย  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ 3 ตัวเลือก ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 2: พยัญชนะ สระ ตัวสะกด ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 3: ความหมาย ลักษณะนาม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย รวมชุดที่ 1-2-3  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 4: การสะกดคำ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 เฉลย รวมชุดที่ 1-2-3
       
หมวดวิชา ทักษะชีวิต  
  ชุดแบบฝึกหัด ตอนที่ 1: รวมโจทย์คละ 3 ตัวเลือก

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4  ชุดที่ 5   ชุดที่ 6  ชุดที่ 7  
ชุดที่ 8  ชุดที่ 9  ชุดที่ 10