ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

เขียนคำอ่านเวลา

PDFพิมพ์อีเมลแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
เขียนคำอ่านเวลา (ภาษาราชการ ชุด1-6 / ภาษาพูด ชุด7-12)
เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 1 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 2 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 3 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 4 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 6 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 7 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 8 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 9 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 11 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 12      
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12      

 

 :