ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

แต่งเรื่องตามจินตนาการ ชุด 2

พิมพ์อีเมล

( 1 Vote )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Writing : แต่งเรื่องตามจินตนาการ ชุด 2
writing2page1 writing2page2 writing2page3 writing2page4 writing2page5
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
         
         
writing2page6 writing2page7 writing writing2page9 writing2page10
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10