ป้ายโฆษณา

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3

พิมพ์อีเมล

( 1 Vote ) Untitled Document
วันที่ได้รับ:
สถาบัน:
7 มกราคม 2554
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล/เกียรติบัตร:
ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
(ได้รับเหรียญทองแดงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554ขณะสอบแข่งขัน กานต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553