ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

แบตเตอรี่หัวมันฝรั่ง

พิมพ์อีเมล

( 41 Votes )


 

แบตเตอรี่หัวมันฝรั่ง


ผัก ผลไม้ ก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้นะ  มาลงมือแล้วฟังเสียงการไหลของกระแสไฟฟ้ากันเลย

สิ่งที่ต้องใช้

 
       1.         มันฝรั่ง 1 หัว
        2.         มีด
        3.         เหรียญสลึงที่มีส่วนประกอบของทองแดง 1 เหรียญ
        4.         แหวนรองน๊อต 1 วง หรือตะปูสังกะสีก็ได้
        5.         สายไฟสำเร็จรูปที่ต่อกับตัวหนีบปากจระเข้ 2 เส้น
        6.         หูฟัง 1 เส้น

วิธีทดลอง

  • ใช้มีดกรีดมันฝรั่งให้เป็นรอยแยกขนาดเล็ก 2 รอย ให้ห่างกัน  2-3 ซม. เสียบเหรียญและแหวนรองน๊อตลงไปในรอยแยก

  • นำหัวหนีบปากจระเข้ 1 เส้นหนีบกับเหรียญสลึง ืและอีกหนึ่งเส้นหนีบกับแหวนรองน๊อต

  • นำปลายอีกด้านของหัวหนีบทั้ง 2 เส้น มาหนีบกับปลายที่เสียบหูฟัง ระวังอย่าให้ปลายตัวหนีบแตะโดนกันนะ...ลองฟังดูซิเธอได้ยินเสียงอะไรไหม?                     

เพราะอะไรกันนะ

เมื่อหนีบตัวหนีบกับที่เสีบยหูฟัง กระแสไฟฟ้าจะถูกต่อเข้ากับแบตเตอรี่ในหัวมันฝรั่ง และเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างทองแดงในเหรียญสลึง + สังกะสีใน
แหวนรองน๊อต + น้ำในมันฝรั่ง = แรงดันไฟฟ้า ปฏิกิริยานี้จะนำเอาอนุภาคเล็กจิ๋วที่ชื่อ "อิเลคตรอน" ให้ไหลไปตามสายไฟ  อิเล็คตรอนมีขนาดเล็กมากจนเรามอง
ไม่เห็น แต่เราได้ยินเสียงมันไหลได้ด้วยหูฟัง
เราสร้างแบตเตอรี่ได้ด้วยการนำโลหะสองชนิดที่ต่างกัน เช่น อะลูมิเนียมฟรอยล์และช้อนโลหะ มาเชื่อมโยงถึงกันด้วยของเหลวที่นำไฟฟ้า เช่น น้ำมะนาว
หัวมันฝรั่ง ส้ม แรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้น หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้าคือ โวลต์ (Volt)