ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

SnekBot หุ่นยนต์จาก Lego Mindstorm เล่นบันไดงู

พิมพ์อีเมล

( 3 Votes )

SnekBot หุ่นยนต์เล่นบันไดงู

SnekBot อันนี้เป็นโปรเจควิทย์ของผมครับ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ JSTP ของ สวทช. ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการจะมีโปรเจคคนละ 1 ชิ้น จะทำเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล ผมคิดว่าเรื่องหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและได้ฝึกทักษะหลายอย่างทั้งการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรม ก็เลยเอาเซ็ด LEGO Mindstorms EV3 ที่มีอยู่มาต่อ ให้เป็นหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นเกมบันได้งูกับคนได้ โดยเซ็ตจำนวนผู้เล่นสูงสุดไว้ 4 คนครับ

SnekBot

 

SnekBot Poster

^ คลิ๊กเพื่อขยายรูป ^


ผมทดสอบนำไปเล่นกับเด็กๆแล้วได้รับความสนใจมาก จึงนำมาลงไว้ในเว็บเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆที่สนใจจะลองต่อตามและเขียนโปรแกรมไว้เล่นดูบ้าง

ในการประกอบหุ่นยนต์ SnekBot มีคู่มือการต่อให้ครับ จะใช้ชิ้นส่วน LEGO Technic และอุปกรณ์จาก EV3 ได้แก่

EV3 Brick *1 Gyro Sensor *1 Color Sensor *1 Large Motor *2 Medium Motor *2

 

สำหรับชิ้นส่วน Lego ที่ต้องการ ดูจากคู่มือข้างล่างนี้ได้เลยครับ มีรายละเอียดชิ้นส่วน และวิธีการประกอบไว้ให้แล้วครับ

SnekBot Instructions Demo

^ คลิ๊กเพื่อเปิดคู่มือการประกอบหุ่ยนต์ SnekBot ฉบับเต็ม ^

 

โปรแกรมสำหรับ SnekBot จะปรับได้ตามกระดาน ได้แก่ จำนวนช่อง เช่น 5x5 ช่อง หรือไม่เป็นจตุรัส เช่น 5x3 เป็นต้น ซึ่งกระดานที่ใช้ปัจจุบันจะเป็นขนาด 4x4 ช่อง แต่ละช่องขนาด 12x12 นิ้ว

ดาวนโหลด:  |  คู่มือการประกอบหุ่นยนต์ SnekBot ฉบับเต็ม  |  โปรแกรม SnekBot พร้อมเล่นเกมบันไดงูได้เลย

 

SnekBot Board

^ คลิ๊กเพื่อเปิดขยายรูป ^