โจทย์คณิตศาสตร์ การคูณ ตั้งโจทย์จากภาพ

พิมพ์

( 1 Vote )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องหนักเบา (หนักสุด)

โจทย์แสดงรูปต่าง ๆ ในแต่ละช่อง ให้สังเกตว่าในแต่ละช่องมีกี่รูป และทั้งหมดมีกี่ช่อง เขียนคำตอบในรูปแบบการคุณ จำนวนรูป X จำนวนช่อง

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ