เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (รูปซ้ำ)

พิมพ์

( 6 Votes )

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (รูปซ้ำ)

โจทย์จะแสดงรูปต่าง ๆ จำนวน 5 รูป ให้เด็กเลือก 2 รูปที่ซ้ำกัน

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด