ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การจำแนก

พิมพ์อีเมล

( 14 Votes )

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การจำแนก

โจทย์จะแสดงรูปต่าง ๆ จำนวน 10 รูป ให้เด็กเลือก 5 รูปที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับที่กำหนดในแต่ละข้อ 

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด