เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (เงา 2)

พิมพ์

( 12 Votes )

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (เงา 2)

โจทย์จะแสดงรูปทางซ้ายมือ 1 รูป และรูปเงาอีก 4 รูปเป็นตัวเลือก ให้เด็กเลือกรูปเงาที่ตรงกับรูปสีทางซ้ายมือ

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด