โจทย์คณิตศาสตร์ การนับลด แบบง่าย

พิมพ์

( 2 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องการนับลด (แบบง่าย)

โจทย์แสดงทั้งหมด 8 ช่อง มีจำนวนเลขแสดงไว้แล้ว 5 ช่อง ให้เด็กสังเกตรูปแบบการลดลงของจำนวนเลข แล้วใส่จำนวนเลขลงในช่องว่างอีก 3 ช่อง

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด