ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

โจทย์คณิตศาสตร์ การตวง

พิมพ์อีเมล

( 2 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องการตวง

เลือกจำนวนแก้วน้ำให้มีปริมาตรเท่ากับภาชนะในช่องด้านซ้าย โดยใช้ปริมาตรที่กำหนดมาให้เป็นเกณฑ์

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ