โจทย์คณิตศาสตร์ การชั่ง คานน้ำหนัก

พิมพ์

( 4 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่งแบบคานน้ำหนัก

โจทย์จะแสดงคานน้ำหนัก ที่แบ่งเป็นสองข้าง แต่ละข้างมีวัตถุทรงกรมจำนวนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กคำนวณมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน ในข้อต่าง ๆ

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ