โจทย์คณิตศาสตร์ อนุกรม

พิมพ์

( 5 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรม

โจทย์แสดงรูปทรงเรขาคณิตมาให้ 8 รูป ให้เด็กคิดถึงความสัมพันธ์ของรูปที่แสดงแล้วเลือกรูปมาแสดงแทนที่  และ

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด