ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

Sudoku 9x9 classic ชุด 1

พิมพ์อีเมล

( 4 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 9x9 แบบตัวเลข ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 9x9 แบบตัวเลข ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 9x9 แบบตัวเลข ชุด 1

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด