Link ไม่ตรงกับฐานข้อมูล

พิมพ์อีเมล

( 50 Votes )

karn.tv serach page

ขออภัย karn.tv ได้จัดทำหมวดหมู่ข้อมูลใหม่ จึงทำให้บาง Link ไม่ตรงกัน

 

ขอให้คุณคลิ๊กที่เมนูด้านบนที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่วิชา หรือเมนูย่อยทางซ้าย

และเมูนที่ด้านล่างที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เราคัดเลือกและจัดทำมาโดยเฉฑาะ

สำหรับเด็กวัยอนุบาล - ประถมต้น

 

 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณที่คลิ๊กมาที่ karn.tv