ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

การจำแนกและจัดกลุ่ม

พิมพ์อีเมล

( 8 Votes ) การจำแนกและจัดกลุ่ม

 


ความรู้รอบตัว-ห้องเรียนรอบบ้าน-การจำแนกและจัดกลุ่ม

ชวนลูกคิด

1. กระดุมในกองนี้มีแบบที่เหมือน-ต่างกัน?
2. เราจะจัดกลุ่มโดยใช้ลักษณะที่เหมือนกันของกระดุมแบบใดได้บ้าง?


อุปกรณ์

1. เม็ดกระดุมแบบต่างๆ คละสี , คละขนาด


เริ่มกันเลย!

1.  กองกระดุมทั้งหมดไว้
2.  ให้เด็กๆเริ่มจัดกระดุมที่เขาคิดว่ามีความเหมือนกันให้รวมอยู่กองเดียวกัน
 

ระวังสักนิด   อย่าเผลอแนะแนวทางนะ  ปล่อยเขาลองทำดูเองก่อน
                    การแบ่งกลุ่มอาจสามารถจำแนกตาม ลักษณะรูปร่าง , สี , ขนาด , วัสดุ , ลวดลาย เช่น
                       • จัดกลุ่มตามสี  ในกลุ่มสีเขียวก็มีได้ทั้งกระดุมทรงกลม และ แบน
                       • จัดกลุ่มตามวัสดุ  ก็มีเพียงกระดุมไม้ 5 เม็ด ที่แยกออกมาเป็นกลุ่มใหม่

ความรู้เรื่อการจำแนกและจัดกลุ่ม เป็นการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการสอบเข้า ป.1
  โรงเรียนแนวสาธิตได้ หรือในกรณีของเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้เพิ่ม เราก็สอนเรื่องพื้นฐานของ set และ sub set ได้ด้วย