ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

โรงเรียนคาธอลิกและคริสเตียน

พิมพ์อีเมล

( 6 Votes )


แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนคาธอลิก และคริสเตียน
ชื่อโรงเรียน เขต จังหวัด
  อัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กทม.
  พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กทม.
  พระแม่มารีพระโขนง คลองเตย กทม.
  พระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กทม.
  เซนต์จอห์น จตุจักร กทม.
  แม่พระประจักษ์ จอมทอง กทม.
  พระหฤทัยดอนเมือง ดอนเมือง กทม.
  แม่พระฟาติมา ดินแดง กทม.
  ปัญจทรัพย์ ดินแดง กทม.
  เซนต์คาเบียล ดุสิต กทม.
  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ดุสิต กทม.
  โยนออฟอาร์ค ดุสิต กทม.
  ซางตาครู้สคอนแวนท์ ธนบุรี กทม.
  นฤมนทิล ธนบุรี กทม.
  เพ็ญสมิทธ์ - Pensmith School บางกะปิ กทม.
  กรุงเทพคริสเตียน บางรัก กทม.
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  บางรัก กทม.
  อัสสัมชัญศึกษา บางรัก กทม.
  พระมารดานิจจานุเคราะห์ บึงกุ่ม กทม.
  ตรีมิตรวิทยา ภาษีเจริญ กทม.
  ปัญจทรัพย์มีนบุรี มีนบุรี กทม.
  เซนต์ดอมินิก ราชเทวี กทม.
  วัฒนาวิทยาลัย วัฒนา กทม.
  กุหลาบวิทยาลัย สัมพันธวงศ์ กทม.
  พระแม่มารีสาทร สาทร กทม.
  มหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ  บึงกาฬ กาฬสินธุ์
  ศรีหฤทัย ขลุง จันทบุรี
  ดาราจรัส บางคล้า ฉะเชิงเทรา
  เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
  วัฒนานุศาสน์ พนัสนิคม ชลบุรี
  ประชาสงเคราะห์ พานทอง ชลบุรี
  ปรีชานุศาสน์ เมือง ชลบุรี
  อัสสัมชัญศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
  เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา ชลบุรี
  ดาราสมุทรศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
  รังษีวิทยา ฝาง เชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
  ดาราวิทยาลัย เมือง เชียงใหม่
  มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
  พระหฤทัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
  บอสโกพิทักษ์ เมือง นครปฐม
  ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
  มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
  นักบุญเปโตร - St. Peter School สามพราน นครปฐม
  อัสสัมชัญนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
  ศรีธรรมราชศึกษา เมือง นครศรีธรรมราช
  ดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
  เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
  กสิณธรวิทยา (เซนต์ปีเตอร์) บางบัวทอง นนทบุรี
  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ เมืองทอง ปากเกร็ด นนทบุรี
  พระหฤทัยนนทบุรี ปากเกร็ด นนทบุรี
  พระแม่มารีอุปถัมภ์ เมือง ปทุมธานี
  เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
  ดาราสมุทรภภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
  ถนอมศรีศึกษา เบตง ยะลา
  อัสสัมชัญระยอง เมือง ระยอง
  เซนต์โยเซฟระยอง เมือง ระยอง
  นารีวุฒิ บ้านโป่ง ราชบุรี
  ดรุณาราชบุรี เมือง ราชบุรี
  นารีวิทยา เมือง ราชบุรี
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
  อัสสัมชัญลำปาง เมือง ลำปาง
  มหาไถ่ศึกษา เมือง เลย
  ธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
  เซนต์โยเซฟบางนา เมือง สมุทรปราการ
  เซนต์โยเซฟทิพวัล เมือง สมุทรปราการ
  อัสสัมชัญสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
  ดาราสมุทรสระแก้ว เมือง สระแก้ว
  พระหฤทัยสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
  ธิดาแม่พระ (077-272572) เมือง สุราษฎร์ธานี
  เซนต์ปอล หนองคาย เมือง หนองคาย
  ราษฎร์บำรุงศิลป์ เสนา อยุธยา
  วิสุทธิวงศ์โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
  เซนต์แมรีอุดร เมือง อุดรธานี
  อัสสัมชัญอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี