ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

การเขียนประโยค-เติมคำ

พิมพ์อีเมล

( 202 Votes )
แบบฝึกหัด ภาษาไทย
การเขียนประโยค เติมคำ
วินิจฉัยความสามารถทางการเขียนของลูกด้วยตนเอง
แบบวัดความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_add_word_page_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_add_word_page_2.gif
แบบฝึกหัดที่ 1 แบบประเมิน

วิธีการสั่ง Save แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยาย
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก save images as
+ เลือก folder ที่ต้องการ save
+ กด Save
หลังจากนั้นก็จะสามารถนำไปสั่ง Print ได้เลยค่ะ