ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

โจทย์ แบบฝึกหัด มาใหม่แบบจัดเต็ม ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น

สำหรับน้องอนุบาล: ชุดภาพลายเส้นสวยงาม ให้เด็กๆ ระบายสีรูปสัตว์น่ารักๆรูปผลไม้มีชื่อไทย-อังกฤษรูปเด็กน้อยเล่นสนุก+หมีน้อย และเพิ่มความยากในการระบายสีขึ้นอีกนิดกับ รูปโรงเรียน รูปบ้าน ที่มีรายละเอียด มากขึ้นอีก รวมกว่าว่า 50 รูป ลีลามือ ก็มีเพิ่ม ลากเส้นนเรียงตามเลขบนรูปสัตว์ ด้วยนะ

+โจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้น้องอนุบาลได้ฝึกฝนกับการ นับจำนวนด้วยรูปภาพ แบพื้นฐาน 80 ข้อ และเพิ่มความยากในการสังเกตอีก 20 ข้อ

พี่ประถมต้น (ช่วงชั้นที่ 1): คราวนี้มาแบบจัดเต็ม! ใน หมวดภาษาอังกฤษ กับโจทย์คำถามพร้อมเฉลยคำตอบ ที่มาใหม่ทั้ง English Test - Vocabulary, Grammar, Reading

+วิทยาศาสตร์ ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมวด; โจทย์คำถามพร้อมเฉลย แบ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย

+โจทย์คำถามหมวด ความรู้รอบตัว และที่ขาดไม่ได้ คือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก มาเป็น 10 ตัวอย่างการทดลอง

แนะนำโรงเรียน

พิมพ์อีเมล

( 78 Votes )
แนวคิดการเรียนของโรงเรียนทางเลือก

มอนเตสซอรี่,  วอลดอร์ฟ,  นีโอฮิวแมนนิส  หรือวิถีพุทธ คืออะไร... คำตอบได้ที่นี่ค่ะ


การศึกษาทางเลือก คืออะไร

          "การศึกษาทางเลือก" หรือ Alternative Education หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาแนวกระแสหลักในระบบโรงเรียนทั่วไป การศึกษาทางเลือกจัดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้นการศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสติปัญญา และจิตใจ ขณะที่การศึกษาในระบบโรงเรียนส่วนใหญ่ มุ่งที่จะตอบสนองแต่เพียงด้านวิชาความรู้เท่านั้น

          โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกัน ไม่แยกแยะเป็นรายวิชา โรงเรียนผไทอุดมศึกษา และโรงเรียนทอสี จัดการศึกษาแนววิถีพุทธ โรงเรียนอมาตยกุล จัดการศึกษาตามแนวคิดนีโอ-ฮิวแมนิสม์ โรงเรียนปัญโญทัย จัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟ โรงเรียนมอนเตสซอรี่นานาชาติ ในจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษาตามปรัชญาของมอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรี่่ (Montessori)
วอลดอร์ฟ (Waldorf)
นีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist Education)
การศึกษาวิถีพุทธ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ทำเนียบรายชื่อโรงเรียน

    โรงเรียนอนุบาล เฉพาะ อ.1-อ.3
                โรงเรียนทางเลือก
    โรงเรียนสาธิต
    โรงเรียนคาทอลิก และคริสเตียน
    โรงเรียนสองภาษา English Program
    โรงเรียนนานาชาติ
    โรงเรียนประจำ
    โรงเรียนเอกชนสามัญ ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา (กรุงเทพฯ)
    โรงเรียนเอกชนสามัญ ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา (ต่างจังหวัด)