ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

การสลับที่ เลขอะไรหายไป

พิมพ์อีเมล

( 19 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การสลับที่  เลขอะไรหายไป
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_15.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ