ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

เติมตัวเลขที่หายไป 2

พิมพ์อีเมล

( 81 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 

เติมตัวเลขที่หายไป 2
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_8.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_12.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_15.gif  
แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15  

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ