ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

ทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์

เรียงลำดับ

พิมพ์อีเมล

( 99 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
เรียงลำดับ
 
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_2.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_3.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_5.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_6.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_7.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_8.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_9.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_10.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_11.gif
 
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 
 
......................................................................................................................................
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_A.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_B.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_C.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_D.gif
แบบฝึกหัดชุด A
แบบฝึกหัดชุด B
แบบฝึกหัด C
แบบฝึกหัดชุด D

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ