ฝึกการหมุนตามรูปทรงของภาพ

พิมพ์

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016 เวลา 00:00 น.

( 27 Votes )

เกมฝึกทักษะให้เด็กรู้จักการสังเกตลักษณะ ด้วยการหมุนภาพ

อีกหนึ่งเกมที่นำมาจากข้อสอบเข้าสาธิต ป.1 ที่วัดทักษะของเด็ก โดยเด็กจะต้องมีความเข้าใจทางด้านรูปทรง จินตนาการการเปลี่ยนทิศทางของรูปภาพเมื่อมีถูกหมุนตามเข็มนาฬิกา เกมนี้ใช้ได้ทั้ง mouse drag & drop บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และสำหรับ tablet โดยการใช้นิ้วกดไปที่รูปภาพลากไปวาง สำหรับผู้ใหญ่ ลองดูก็จะรู้ว่า ต้องใช้ความคิดเหมือนกันนะ

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ