ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

หนังสือน่าอ่านที่แนะนำในเดือนนี้

-
+
4

พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เล่ม 4 ฝึกนับเลข สีสัน และรูปทรงสุดมหัศจรรย์

พิมพ์อีเมล

( 1 Vote )

พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เล่ม 4 ฝึกนับเลข สีสัน และรูปทรงสุดมหัศจรรย์

ในเล่มที่ 4 นี้ จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับการรู้จักตัวเลข, จำนวน, รูปทรง และสนุกกับสีสันต่างๆค่ะ   ได้รู้จักกับจำนวนโดยการนับและเขียนตัวเลขตามแนวจุดประที่กำหนดลำดับการลากเส้นและทิศทางที่ถูกต้องเอาไว้ให้ด้วย
 
หนังสือชุดนี้มี 6 เล่ม ช่วยพัฒนาทักษะ IQ, EQ, AQ, CQ, PQ, พัฒนากล้ามเนื้อมือ, ความตั้งใจและการจดจำ, การรับรู้ทางสายตา ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะ
ตัวย่างเล่มที่แนะนำไปแล้วค่ะ
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา 89 บาท
จำนวนหน้า 54 หน้า

ข้างล่างนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เล่ม 4 ฝึกนับเลข สีสัน และรูปทรงสุดมหัศจรรย์ 

พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เล่ม 4 ฝึกนับเลข สีสัน และรูปทรงสุดมหัศจรรย์
 
  พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เล่ม 4 ฝึกนับเลข สีสัน และรูปทรงสุดมหัศจรรย์
 
  พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เล่ม 4 ฝึกนับเลข สีสัน และรูปทรงสุดมหัศจรรย์