ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

หนังสือน่าอ่านที่แนะนำในเดือนนี้

-
+
4

หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก

พิมพ์อีเมล

( 0 Votes )
หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก
เล่มนี้เป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะ คำโปรยเขาว่าเป็นสุดยอดหนังสือเด็กดีจากญี่ปุ่น เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ช่วยพัฒนา EF และส่งเสริมให้เด็กมารยาทดีมีวินัยครบทุกด้าน  *แต่บางธรรมเนียมปฏิบัติก็เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะ  
ได้เห็นคำว่า EF? แล้วก็ งง ไปเลย   
 
EF มาจาก Executive Functions เป็นความรู้ที่วงการพัฒนาการเด็กในต่างประเทศกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  EF คือ กระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ  และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ  ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียน การทำงาน  รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว  ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ และ EQ   มีงานวิจัยชัดว่าช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย
Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย 
1.Working memory   ความจำที่นำมาใช้งาน  
2.Inhibitory Control  การยั้งคิด  
3.Shift หรือ Cognitive Flexibility  การยืดหยุ่นความคิด 
4.Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ  
5.Emotional Control  การควบคุม 
6.Planning and Organizing  การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ 
7.Self -Monitoring   การรู้จักประเมินตนเอง 
8.Initiating   การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด  
9. Goal-Directed Persistence  ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย 
เครดิต : รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป 
 
ในเล่มนี้จะสอนมารยาทในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่ดังนี้ 
ทักทายด้วยรอยยิ้ม, ร่าเริงแจ่มใสทุกวัน, ไปโรงเรียน, รักใคร่กลมเกลียว, ออกไปข้างนอกกัน และ สถานที่ต่างๆ
 
ผู้เขียน Mariko Bando และ Hiroshi Kabaya
ผู้แปล นันทกานต์ ยามากุจิ
ราคา 199 บาท
จำนวนหน้า 174 หน้า

ข้างล่างนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก

หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก
 
  หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก
 
  หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก
 
  หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใครๆก็รัก