ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

เคล็ดลับเลี้ยงลูกฉลาด

พิมพ์อีเมล

( 6 Votes )

เคล็ดลับเลี้ยงลูกฉลาด

วัยเด็ก เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ น้อยกว่าผู้ใหญ่

จากการศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์จากลูกคนแรก  คุณแม่คนดังลูกอย่าง ติ๊ก  อภิภาวดี เครือโสภณ กล่าวถึงเคล็ดลับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งไอคิวและอีคิวให้กับลูก

สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหาร แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ยังมองหาอาหารเสริมต่างๆให้เหมาะกับวัยของลูก ตัณพูลเกียรติ แนะนำว่าควรเลือกนมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 2 ชนิด คือ แล็กโทบาซิลัส และ บิฟิโดแบคทีเรีย ม ช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ยิ่งมีจุลินทรีย์มากเท่าไหร่ ร่างกายจะแข็งแรงมากขึ้น เป็นเกราะป้องกันจากภายใน ต่อต้านจุลินทรีย์ก่อโรคและ กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้
 
แต่ใช่ว่าจะดูแลเฉพาะด้านร่างกาย  คชภักดี  นักวิชาการโครงการวิจัยชีววิทยา ระบบประสาทและพฤติกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผู้ปกครองจึงต้องพัฒนา ทักษะชีวิต ลูก ให้ได้มากที่สุดเพราะมีงานวิจัยค้นพบว่า การปูพื้นฐานสมองของเด็กก่อน 4 ขวบ ได้ผล 100% ถ้าหลังขวบไปถึง 6 ขวบผลจะลดลงครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ควรกระตุ้นเด็กมากจนเกินไป ควรดู ความพอใจของเด็ก ความพร้อมในเรื่องการเคลื่อนไหว การพูด การปรับตัว รู้จัก กาลเทศะ พ่อ แม่ ต้องมีบรรทัดฐานในการเลี้ยงดู ต้องกำหนดว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ให้ชัดเจน ช่วงปีแรก ควรให้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุด เพราะ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก

นายแพทย์อุดม ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กสถาบันรักลูก กล่าวว่า ในอนาคต ประชากรโลกจะต้องสู้กันด้วยความคิดสร้างสรรค์ ประเทศไทยจึงต้องมีการวางแผน เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ไปสู่การคิดที่ถูกวิธี โดยเริ่มปลูกฝังความคิดสร้าง สรรค์ตั้งแต่แรกเกิด เพราะเด็กสามารถเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น การร้องเพลง การอ่านหนังสือให้ฟัง ควรสร้างทักษะความคิดสร้าง สรรค์ในเด็ก 3-4 ปีแรก เพราะสมองของเด็กในช่วงนี้จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์และ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ระดับความคิดสร้าง สรรค์ของไทยต่ำกว่าประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนและในระดับโลกด้วย

การพัฒนาเด็กในวัยปฐมวัยจะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แหล่งที่มาของข้อมูล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2550  ดีประเสริฐ


ขอขอบคุณ: http://www.iqeqdekthai.com