ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

IQ ลูกคนแรกดีกว่าคนถัดไป

พิมพ์อีเมล

( 3 Votes )

IQ ลูกคนแรกดีกว่าคนถัดไป

การศึกษา ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา พบความจริงที่ว่า ลูกคนแรก มีไอคิวที่สูงกว่าลูกคนถัดๆไป แม้ว่าจะเพียง 3-4 point แต่ก็มีความสำคัญ และมีเหตุผลอธิบายด้วยว่า ทำไม และแถมพบวิธีทาง ทำอย่างไรให้ลูกๆมีความฉลาดเพิ่มขึ้นการศึกษานี้ ได้ตอบการโต้เถียงกันมานานหลายสิบปี ที่ว่า จะทำอย่างไรให้ลูกๆมีความฉลาดมากขึ้น ปัจจัยอะไรในครอบครัวบ้างที่น่าจะปรับปรุงได้

การศึกษากระทำโดยการให้ผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถาม และรวบรวมคำตอบมาประมวล พบสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือ 1.ความคาดหวังจากพ่อแม่ว่าเป็นลูกคนโต และ 2.การสอนหนังสือน้องทำให้พี่ๆ ฉลาดมากขึ้น

ในครอบครัว การมีลูกหลายๆคน จะมีภาวะที่พ่อแม่ กำหนดบทบาทให้ลูกเป็นหลายอย่าง Little Mr.or Ms.responsible คือลูก ที่จะแบกรับภาระเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบครอบครัว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า พ่อแม่ มักจะโยนให้เป็นของลูกคนโต ส่วนคนอื่น พ่อแม่อาจจะยกให้เป็นลูกที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

จากการศึกษาพบว่า ลูกคนโตที่พ่อแม่โยนความรับผิดชอบให้ จะมีการประสบผลสำเร็จทางการศึกษาสูงกว่า ผลอีกประการหนึ่งคือ การสอนหนังสือ หรือการสอนวิชาความรู้ต่างๆ จากพี่ๆให้น้อง พบว่า ผลประโยชน์ตกกับพี่มากกว่า เพราะพี่จะต้องประมวลความรู้ แสดงเป็นครู และสอนน้องให้เข้าใจ คำถามของน้องที่เปลี่ยนไปมา ทดสอบความรู้พี่ทำให้พี่ มีความสามารถในการประมวลความรู้สูงกว่า

การประมวลความรู้ หรือ Thinking ability ที่สูงมากกว่า ในพี่คนโต มีอยู่จริงและพบมากมายทีเดียว และนักจิตวิทยาพบว่า การที่จะช่วยให้ลูกคนเล็ก มีความสามารถในการคิด ก็ คือต้องให้เขาสอนคนอื่นด้วยเช่น สอนพี่หรือเล่นบทบาทสอนคนอื่นเช่นกัน วิธีการนี้ในโรงเรียนก็มี ที่เรียกว่า Jigsaw approach คือให้เด็กในห้องเรียน แบ่งกลุ่มทำงานแตกต่างกันไปและให้แต่ละกลุ่ม เล่นบทเป็นครูสอนคนอื่น

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ พบหลายๆครอบครัว ที่เด็กๆลูกคนเล็ก กลับมีความฉลาด ที่มากเท่า หรือมากกว่า คนโตได้เช่นกันเมื่อพ่อแม่ทราบเช่นนี้แล้ว วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไร จิตแพทย์จาก UCLA ตอบว่า คือ การผ่อนคลาย relax ไม่ต้องเครียดอะไร และบอกด้วยว่า ปกติน้องคนเล็ก จะได้เปรียบอยู่แล้วในการเรียนรู้ เพียงแต่ต้องปรับบทบาท

จากประสบการณ์ของครอบครัวหนึ่ง ที่น้องคนเล็ก Jack Orsi ประสบความสำเร็จสูงมาก เขากล่าวว่า "เขาพบว่า การเรียนนไฮ สคูล ได้คะแนนสูงจนติดอันดับ เขาจำได้ว่า พี่คนถัดไป ที่ห่างจากเขาถึง 4 ปีมักจะเอาหนังสือมาอ่าน ให้ฟัง และเอาหนังสือเก่ามาให้เป็นของขวัญ ซึ่งหนังสือเหล่านั้น เธอเอามาใช้ใน ไฮสคูล ถือว่าเป็นของขวัญทีวิเศษที่สุด"

 

ขอขอบคุณ: http://www.iqeqdekthai.com/