ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

The Two Goats

พิมพ์อีเมล

( 11 Votes )
The Two Goats


Over a river there was a very narrow bridge. One day a goat was crossing this bridge. Just at the middle of the bridge he met another goat. There was no room for them to pass.

"Go back," said one goat to the other, " there is no room for both of us ".

" Why should I go back ? ", said the other goat. " Why should not you go back? "

" You must go back ", said the first goat, "because I am stronger than you."

" You are not stronger than I ", said the second goat.

" We will see about that ", said the first goat, and he put down his horns to fight.

" Stop! ", said the second goat. " If we fight, we shall both fall into the river and be drowned. Instead I have a plan- I shall lie down, and you may walk over me."

Then the wise goat lay down on the bridge, and the other goat walked lightly over him. So they passed each other, and went on their ways.ขอขอบคุณ: http://www.kidsgen.com