ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

The Ant and the Grasshopper

พิมพ์อีเมล

( 17 Votes )
The Ant and the Grasshopper


On one fine summer's day in a field a Grasshopper was hopping about in a musical mood. An ant passed by bearing along with great toil an ear of corn he was taking to the nest.

The grasshopper invited the ant to sit for a chat with him. But the ant refused saying that "I’m storing up food for winter". " Why don’t you do the same?" asked the ant to the grasshopper.

" Pooh! Why bother about winter? " said the Grasshopper; we have got enough food at present." But the Ant went on its way and continued its toil.
Finally, when winter came, the Grasshopper found itself dying of hunger, while it saw the ants distributing corn and grain from their storage.

Then the Grasshopper understood that…

It is best to prepare for the days of necessity.    
 

ขอขอบคุณ: http://www.kidsgen.com