ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

รู้จักสระ

พิมพ์อีเมล

( 164 Votes )
แบบฝึกหัด ภาษาไทย
   รู้จักสระ

b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_03.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_04.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_05.gif
แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 2 แบบฝึกหัดที่ 3 แบบฝึกหัดที่ 4 แบบฝึกหัดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_06.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_07.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_08.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_09.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_10.gif
แบบฝึกหัดที่ 6 แบบฝึกหัดที่ 7 แบบฝึกหัดที่ 8 แบบฝึกหัดที่ 9 แบบฝึกหัดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_know_vowel_page_13.gif    
แบบฝึกหัดที่ 11 แบบฝึกหัดที่ 12 แบบฝึกหัดที่ 13    

วิธีการสั่ง Save แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยาย
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก save images as
+ เลือก folder ที่ต้องการ save
+ กด Save
หลังจากนั้นก็จะสามารถนำไปสั่ง Print ได้เลยค่ะ