ป้ายโฆษณา
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

โจทย์ แบบฝึกหัด มาใหม่แบบจัดเต็ม ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น

สำหรับน้องอนุบาล: ชุดภาพลายเส้นสวยงาม ให้เด็กๆ ระบายสีรูปสัตว์น่ารักๆรูปผลไม้มีชื่อไทย-อังกฤษรูปเด็กน้อยเล่นสนุก+หมีน้อย และเพิ่มความยากในการระบายสีขึ้นอีกนิดกับ รูปโรงเรียน รูปบ้าน ที่มีรายละเอียด มากขึ้นอีก รวมกว่าว่า 50 รูป ลีลามือ ก็มีเพิ่ม ลากเส้นนเรียงตามเลขบนรูปสัตว์ ด้วยนะ

+โจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้น้องอนุบาลได้ฝึกฝนกับการ นับจำนวนด้วยรูปภาพ แบพื้นฐาน 80 ข้อ และเพิ่มความยากในการสังเกตอีก 20 ข้อ

พี่ประถมต้น (ช่วงชั้นที่ 1): คราวนี้มาแบบจัดเต็ม! ใน หมวดภาษาอังกฤษ กับโจทย์คำถามพร้อมเฉลยคำตอบ ที่มาใหม่ทั้ง English Test - Vocabulary, Grammar, Reading

+วิทยาศาสตร์ ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมวด; โจทย์คำถามพร้อมเฉลย แบ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย

+โจทย์คำถามหมวด ความรู้รอบตัว และที่ขาดไม่ได้ คือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก มาเป็น 10 ตัวอย่างการทดลอง

เกียรติบัตรและรางวัลที่กานต์ได้รับระหว่างเรียนชั้นป.1-3

พิมพ์อีเมล

( 19 Votes )

 

วันที่ได้รับ | สถาบัน | ประเภทเกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ

สพฐ นานาชาต 2555

29 มีนาคม 2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2555 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6
(ขณะสอบแข่งขัน กานต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

   

เหรียญทองจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2554

12 มีนาคม 2555
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เหรียญทองจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์
เกียรติบัตรจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ ประจำปี 2554 วิชาคณิตศาสตร

   
เหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

10 ธันวาคม 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
(ขณะสอบแข่งขัน กานต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

   
รางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

3 กันยายน 2554
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร

รางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

   
เรียนดีประพฤติดี ประถมศึกษาปีที่ 2

20 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

การเรียนดีเด่น ความประพฤติดี ประถมศึกษาปีที่ 2

   
ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 สสวท.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

20 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน จากการได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ
ประจำปี 2553 (สสวท.) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาวิทยาศาสตร์
(ตามที่ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ขณะสอบแข่งขัน กานต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 2

26 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 2

   
โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553

7 มกราคม 2554
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ ประจำปี 2553 วิระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
(ได้รับเหรียญทองแดงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554ขณะสอบแข่งขัน กานต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

   
รางวัลชมเชย การประกวดการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

8 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

รางวัลชมเชย การประกวดการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   
เรียนดีประพฤติดี ประถมศึกษาปีที่ 1

6 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

การเรียนดีเด่น ความประพฤติดี ประถมศึกษาปีที่ 1

   
รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 1

26 มกราคม 2553
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 1
   
 
 
เกียรติบัตร และประกาศนียบัตรอื่น:
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สสวท-อพวช 2554
Result Analysis Chart of Thailand Mathematics Evaluation
เป็นผู้มีทักษะในการอ่านยอดเยี่ยม-The Pizza Company
สละสิทธิ์ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ยอดนักอ่านน้อยประจำปี 2552 ห้องสมุดสาธิตเกษตรฯ
เข้าร่วมโครงการค่ายธรรมคีตา 2552 โรงเรียนโสมาภา