ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ท้องฟ้าจำลอง

พิมพ์อีเมล

( 1 Vote )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลอง รังสิต ( Rangsit Planetaruim)


 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “ จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ ” ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมักพาบุตรหลานออกมาหาความรู้ หาประสบการณ์ข้างนอกโรงเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งที่น่าสนใจที่จะพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวชม รวมถึง ท้องฟ้าจำลอง รังสิต ( Rangsit Planetaruim) ชื่อนี้เป็นชี่อที่เรียกกันติดปากและเข้าใจง่าย แต่ที่จริงแล้วชื่ออย่างเป็นทางการ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ( Rangsit Science Centre for Education)

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนั้น ก็เพื่อต้องการกำหนดบทบาทให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ และอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และ สามารถนำทักษะ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากท้องฟ้าจำลองแล้ว ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ นิทรรศการถาวร นิทรรศการและการแสดงหมุนเวียน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ เรื่องเกษตรธรรมชาติ การถ่ายภาพ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ช่วงเวลานั้นว่าเป็นสัปดาห์แห่งกิจกรรม อะไร

ในส่วนของนิทรรศการถาวรมีการจัดแสดงทั้งสิ้น 15 นิทรรศการทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

ชั้นที่หนึ่ง เป็นนิทรรศการโลกล้านปี โลกดาวเคราะห์ มหัศจรรย์แห่งชีวิต เปิดโลกสิ่งแวดล้อม เมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

ชั้นที่สอง นิทรรศการประทีปแห่งแผ่นดิน เทคโนโลยีการขนส่ง ดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กีฬากับวิทยาศาสตร์

ชั้นที่สาม นิทรรศการเทคโนโลยีการออกอากาศ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน


   
นิทรรศการภายนอกอาคาร นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ในส่วนของท้องฟ้าจำลอง รังสิต เปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจทางด้านดาราศาสตร์ โดยที่นี่นับเป็นท้องฟ้าจำลองมาตรฐานแห่งที่สองของประเทศไทย ฉายด้วยเครื่องฉายดาว 2 ระบบ คือระบบ Optical and mechanical และระบบ Digital ซึ่งให้ความสมจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง มีเทคนิคการนำเสนอแบบสมจริง ภายในโดมเอียง เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตร ทำให้สามารถรับชมได้ 180 องศาเสมือนอยู่ภายใต้ท้องฟ้าจริง สำหรับที่นั่งชมมีลักษณะเป็นขั้นบันไดแบบโรงภาพยนตร์คุณภาพ สามารถจุผู้เข้าชมได้ 150 ที่นั่งต่อรอบ
 


รายละเอียดของระบบการจัดแสดงเครื่องฉายดาวทั้ง 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบเครื่องฉายดาวหลัก ระบบกลไกมอเตอร์และเลนส์ (Optical and mechanical)
เป็นเครื่องฉายดาวชนิดใช้เลนส์ และต้นกำเนิดแสงเป็นหลอดชนิด (Arc Lamp) ออกแบบเพื่อใช้กับโดมขนาด 18-20 เมตรโดยเฉพาะ ควบคุมได้ทั้งแบบอัตโนมัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม และควบคุมด้วยมือ ให้ภาพคมชัดละเอียดสมจริง สามารถแสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ทางดาราศาสตร์เพื่อการแสดงได้ครบถ้วน สามารถฉายภาพรอบทิศ ( panorama ) ฉายแสงธรรมชาติ เช่น White light, Blue light แสงสนธยา และแสงรุ่งอรุณ ที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งตามฤดูกาลได้ แสดงปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ดาวพุธ หรือ ดาวศุกร์ ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

2. ระบบเครื่องฉายเสริม ระบบ Digital

สามารถจัดฉายภาพยนตร์แบบเต็มโดม เสริมการแสดงของท้องฟ้าจำลองรังสิต
ให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิงในเรื่องดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้ภาพคมชัด ควบคุมการฉายด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     

รอบการฉายท้องฟ้าจำลอง รังสิต

เปิดให้บริการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ฉายวันละ 6 รอบ

รอบเช้า เวลา 09.00 น., 10.00 น., และ 11.00 น.

รอบบ่าย เวลา 13.00 น., 14.00 น., และ 15.00 น.

สำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ เพิ่มรอบพิเศษอีกหนึ่งรอบในเวลา 16.00 น.

ระยะเวลาการชมประมาณ 1 ชั่วโมงต่อรอบ ค่าเข้าชม 30 บาทต่อที่นั่ง


สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนมาทัศนศึกษา กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดก่อน โดยเฉพาะหากต้องการชมท้องฟ้าจำลองเป็นหมู่คณะ ควรโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้าชม เพราะนักเรียนเข้าชมเป็นหมู่คณะมีจำนวนมากหลายโรงเรียน บางโรงเรียนมาจากต่างจังหวัด ดังนั้นบางรอบอาจเต็ม สำรองที่นั่งโทร. 02-02-577 5456-59 ต่อ 103

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ( Rangsit Science Centre for Education)

ที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-577 5456-59 โทรสาร 02-577 5455