ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง

พิมพ์อีเมล

( 13 Votes )

 


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง
การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 1 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 2 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 3 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 4 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 6 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 7 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 8 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 9 การบวก หลักหน่วยในตาราง 9 ช่อง ชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10

 

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Save image as" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ และสั่งพิมพ์ภายหลัง