ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

หัดวาดภาพ ชุดแมลงเต่าทอง

พิมพ์อีเมล

( 8 Votes )

หัดวาดภาพ ชุดแมลงเต่าทอง
หัดวาดภาพ ชุดแมลงเต่าทอง
 

หัดวาดภาพ ชุดแมลงเต่าทอง
 

วิธีการ "พิมพ์" รูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกขวาที่ภาพ
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ