คำนวณตัวเลขในตาราง 30 ช่อง (การคูณ)

พิมพ์

( 1 Vote )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่อง (การคูณ)

ฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณ
ฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณฝึกคำนวณในตาราง 30 ช่องด้วยการบวกคูณ

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด