พื้นฐานสู่ STEM ฝึกควณให้ได้ 24 ชุด A

พิมพ์

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกคำนวณด้วยเกม Calculation to 24 (Set 1)

ฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด A
ฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด Aฝึกคำนวณให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 ด้วยเกม Calculation to 24 ชุด A

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด