การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding Level 2

พิมพ์

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding (Level 1)

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding (Level 2)พื้นฐานการเรียนสาย STEM การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding (Level 2)พื้นฐานการเรียนสาย STEM การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding (Level 2)
พื้นฐานการเรียนสาย STEM การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding (Level 2)พื้นฐานการเรียนสาย STEM การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Coding (Level 2)

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด