ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การจำแนก ไม่เข้าพวก

พิมพ์อีเมล

( 14 Votes )

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การจำแนก ไม่เข้าพวก

โจทย์จะแสดงรูปต่าง ๆ จำนวน 5 รูป ให้เด็กเลือก 1 รูปที่ไม่เข้าพวกกับรูปอื่น ๆ

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด