ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (เงา 1)

พิมพ์อีเมล

( 11 Votes )

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (เงา 1)

โจทย์จะแสดงรูปทางซ้ายมือที่เป็นเงา 1 รูป และรูปสีอีก 4 รูปเป็นตัวเลือก ให้เด็กเลือกรูปสีที่ตรงกับรูปเงา

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด