ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต

พิมพ์อีเมล

( 51 Votes )

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต

โจทย์จะแสดงรูปขาวดำ 1 รูปทางซ้ายมือ และรูปสีอีก 4 รูป ให้เด็กเลือกรูปสีที่ตรงกับรูปขาวดำ 1 รูป

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด