ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

โจทย์คณิตศาสตร์ อนุกรม (วงกลม)

พิมพ์อีเมล

( 3 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรม (วงกลม)

โจทย์แสดงรูปทรงเรขาคณิตมาให้ 8 รูป วางเป็นวงกลม ให้เด็กคิดถึงความสัมพันธ์ของรูปที่แสดงแล้วเลือกรูปมาแสดงแทนที่  และ

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ