โจทย์คณิตศาสตร์ การตวง

พิมพ์

( 2 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องการตวง

เลือกจำนวนแก้วน้ำให้มีปริมาตรเท่ากับภาชนะในช่องด้านซ้าย โดยใช้ปริมาตรที่กำหนดมาให้เป็นเกณฑ์

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ