ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

โจทย์คณิตศาสตร์ หนักเบา (หนักสุด)

พิมพ์อีเมล

( 1 Vote )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องหนักเบา (หนักสุด)

โจทย์แสดงวัตถุต่าง ๆ จำนวน 3 รูป ให้เด็กเลือกรูปวัตถุที่มีน้ำหนักมากที่สุด 1 รูป

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ